Koppeling met Tripolis Dialogue verbeterd

AllSolutions biedt de mogelijkheid om mailinggegevens te koppelen aan het e-mail-marketingpakket Tripolis Dialogue. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de opgeslagen CRM-gegevens in AllSolutions grote aantallen gepersonaliseerde en geïndividualiseerde e-mailberichten te maken, te versturen en de resultaten daarvan vast te leggen in gedetailleerde rapportages.

Vanuit de Mailing-runs (MMAILP) of met de functie Uitvoeren Mailing-runs (PMAMER) voer je de mailingadressen uit naar Tripolis. In deze versie is deze uitvoer verbeterd. Als een mailing(-run) al eerder naar Tripolis is overgezet, wordt de (bestaande) mailgroep in Tripolis geheel gereset/geschoond. Zijn relaties/contacts in een eerder stadium geselecteerd voor de mailing-run (in AllSolutions) en nu niet meer? (Bijvoorbeeld omdat de mailingselectie is aangepast of bijgewerkt.) Dan zijn deze relaties/contacts daarna in Tripolis ook niet meer aan de mailgroep gekoppeld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.05