Koppeling met Nmbrs® verbeterd

AllSolutions biedt de mogelijkheid om het systeem te koppelen aan het online HR- en salarissysteem Nmbrs®. Hierbij worden onder andere de personeelsgegevens vanuit AllSolutions naar Nmbrs® geëxporteerd.

In de praktijk blijkt dat Nmbrs® niet goed overweg kan met alfanumerieke tekens in het personeelsnummerveld van AllSolutions. Als oplossing is daarom bij de Medewerkers (MPERSO) het veld Personeelsnummer Nmbrs toegevoegd (alleen zichtbaar als de koppeling met Nmbrs is geactiveerd). Bij het versturen van nieuwe medewerkers naar Nmbrs® wordt dit veld voortaan automatisch gevuld met het nummer dat Nmbrs® aan een medewerker toekent. Op deze manier is er via de koppeling altijd een juiste uitwisseling van gegevens mogelijk.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.02