Koppeling met MailPlus Marcom

Vanaf deze versie is de functionaliteit met betrekking tot de integratie met MailPlus Marcom beschikbaar. MailPlus is leverancier van software voor professionele e-mail marketing.

Voor organisaties die gebruikmaken van AllSolutions biedt deze functionaliteit de mogelijkheid om de gegevens die zijn opgeslagen in het systeem te koppelen met MailPlus Marcom. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de opgeslagen CRM-gegevens in AllSolutions geautomatiseerd grote aantallen e-mails te versturen en de resultaten daarvan vast te leggen in gedetailleerde rapportages. Organisaties kunnen zo sneller en efficiënter communiceren met hun doelgroep en hebben daarnaast beter inzicht in de resultaten. 

Bij de Mailing-runs (MMAILP) is een veld ‘MailPlus’ toegevoegd, waarmee kan worden aangegeven of de mailingadressen bij het uitvoeren van de mailing-run automatisch moeten worden overgezet naar MailPlus Marcom. Het daadwerkelijk versturen van de mailing kan vervolgens met MailPlus Marcom worden gedaan.

Met een functie Importeren Uitschrijvingen Mailingen CM/MailPlus (VBPAFM) is het mogelijk geworden om de uitschrijvingen (sign-outs) die in MailPlus Marcom zijn geregistreerd, automatisch over te zetten naar AllSolutions. Hierdoor kan bij het genereren van een vervolgmailing in AllSolutions rekening gehouden worden met deze uitschrijvingen, zodat voorkomen wordt dat de betreffende personen nogmaals worden meegenomen. Met dezelfde functie is het ook mogelijk om uitschrijvingen vanuit CommunicationMaster (van leverancier Informaxion) te importeren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.03