Koppeling met CommunicationMaster vervallen

Bij de Mailing-runs (MMAILP) en het Uitvoeren Mailing-runs (PMAMER) is de koppeling met CommunicationMaster verwijderd. Deze is in 2016 vervangen door de koppeling met Tripolis en klanten zijn inmiddels op dit vervangende pakket overgestapt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02