Kopiëren standaardcalculaties bij werkorders aangepast

In versie 11.0.08 is het werken met prijs-en kortingsafspraken uitgebreid naar de Activiteiten (MAKTIV) en de Kostencomponenten (MKSTKO) (bij gebruik van de modules Logistiek en Service en Onderhoud). In verband met deze aanpassing zijn op dat moment bij de Werkorders (MWORDE) bij het kopiëren van de standaardcalculatie de velden Tarief overnemen van en Peiljaar/-week uit het scherm verwijderd.

In de praktijk blijkt dat deze functionaliteit wordt gemist. Daarom is in de nieuwe versie dit deel van de aanpassing ongedaan gemaakt. Beide velden Tarief overnemen van en Peiljaar/-week zijn dan ook weer aan het scherm voor het kopiëren van de standaardcalculatie toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02