Kolommen in een weergave terugzetten naar de default instelling

Vanuit een functie kun je via het onderdeel Applicatiebeheer eigen weergavesets aanmaken voor algemeen gebruik of voor een specifieke configuratiegroep of gebruiker. Daarbij kun je de velden die default als kolom in de weergave aanwezig zijn, wijzigen. In de browser met de kolommen van een weergave is nu de actie Standaardinstelling herstellen toegevoegd. Met deze actie kun je een veld/kolom in de weergave terugzetten naar de default instelling.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.11