Kolom toegevoegd aan verwerkingsverslag ‘Nacalculeren Projecten’

Met de functie Nacalculeren Projecten (VPRNAK) is het mogelijk om projecten met de factureringswijze ‘Vaste prijs’ of ‘Vaste termijnen met regie-eindafrekening’ na te calculeren. Voor een compleet overzicht wordt op het verwerkingsverslag altijd het totaalresultaat van de nacalculatie getoond. Wanneer het project eerder is nagecalculeerd en daarna heropend is, kan de uitgevoerde boeking echter afwijken van de gegevens in het verslag. Daarom is op het verwerkingsverslag de kolom Heropend toegevoegd. In deze kolom wordt aangegeven of het (sub)project en/of de projectfase eerder is nagecalculeerd en hierna heropend is geweest. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.09