Kolom in browser met verlofbudgetten toegevoegd

In de functie Verlofbudgetten Medewerkers (MBGTVA) is de kolom ‘Naam thuisafdeling’ toegevoegd. Deze kolom wordt initieel niet getoond. U kunt deze naar keuze zelf aan de weergave(n) toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.04