Keuze om btw-gegevens van inkoopfactuur uit het UBL-bestand te importeren

Sinds versie 12.0.10 worden bij het importeren van inkoopfacturen de btw-gegevens automatisch uit het UBL-bestand geïmporteerd. Dit vergt een extra controle of de btw op de juiste btw-code in AllSolutions is geboekt. Klanten hebben aangegeven zelf graag te willen kiezen of ze van deze optie gebruik willen maken. Daarom is in deze versie in de Parameters Crediteuren (MKRPAR) een extra instelling toegevoegd in het onderdeel Inkoopfacturen – Importeren. Met het nieuwe veld Btw-gegevens importeren kun je aangeven of je van deze functionaliteit gebruik wilt maken in je omgeving. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.13