Kenmerken bij lidmaatschappen vastleggen (vrije velden)

Het is al lange tijd mogelijk om onder andere bij Lidmaatschappen (MLEDEN) vrije velden vast te leggen. Deze vrije velden kunt u zelf definiëren met de functie Velden (MVVVLD) en met de actie Vrije velden instellen (in het part Applicatiebeheer aan de rechterkant) toevoegen aan het formulier. Het is ook mogelijk om vrije velden via een speciale actie in de browser te onderhouden. U kunt hiervoor met de functie Knoppen (MVVBUT) zelf een formulier met vrije velden definiëren.

Tot op heden kon u een vrij veld maar één keer bij een entiteit vastleggen. Wanneer u meerdere gegevens bij een lid wilde vastleggen, had u daarvoor dus ook meerdere vrije velden nodig.

Vanaf deze versie zijn daarom zogenaamde Kenmerken geïntroduceerd. Hiermee kunt u bij Vrije Velden (MVVVLD) aangeven of u deze ook als ‘kenmerk’ wilt gebruiken. Wanneer u voor lidmaatschappen (tabel = ‘le01’) minimaal één vrij veld als kenmerk markeert, verschijnt in de browser met Lidmaatschappen (MLEDEN) automatisch de shortcut Kenmerken. Via deze shortcut kunt u het vrije veld vervolgens meerdere keren als kenmerk opslaan.

Daarnaast kunt u bij het vrije veld nu ook aangeven of u een periode (vanaf – t/m datum) en/of notitie wilt vastleggen. En tevens bij welke bedrijven/afdelingen u het kenmerk wilt gebruiken en laten tonen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17