Jaarplanning op bedrijfsniveau raadplegen

De functie Jaarplanning (MCAPJR) toont de (jaar)planning van de medewerkers uitgesplitst naar de verschillende afdelingen. Wanneer een medewerker voor meerdere afdelingen werkt, worden in deze browser dus meerdere regels getoond.

Met een nieuw filterveld Detaillering kunt u vanaf deze versie de jaarplanning op bedrijfsniveau laten tonen. Als u hiervoor kiest, wordt per medewerker/jaar maximaal één regel zichtbaar.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18