Issue met wachtwoordvelden bij gebruik MS Edge browser opgelost

Microsoft levert Windows10 standaard uit met de Edge internetbrowser. Wanneer je deze browser gebruikt om in AllSolutions te werken, kan er een onbedoeld neveneffect optreden. Als je in AllSolutions een formulier opent waarin een wachtwoord is opgeslagen, herkent de Edge-browser het veld met het wachtwoord. En vervangt het in dit veld opgeslagen wachtwoord automatisch door het wachtwoord waarvan je bij het inloggen eventueel hebt aangegeven dit door Edge te willen laten bewaren.

Het is gelukt om voor dit issue een technische oplossing te vinden. Vanaf deze versie is het probleem met de wachtwoordvelden in MS Edge dan ook verleden tijd. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.03