Inzicht in uren voor bemand verhuurorders

De functie Afdrukken Urenverantwoordingsstaat (PURVST) is uitgebreid met een selectie op Bemand verhuurorders. En in de output worden deze uren in een extra onderdeel afgedrukt. (Van toepassing als de module Bemand Verhuur in je omgeving is geactiveerd.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.10