Inzicht in ‘Ordermutaties bemand verhuur’ bij project, subproject en projectfase

Het is mogelijk om een order voor bemand verhuur te koppelen aan een project of werkorder. Er wordt dan geen factuur voor de order gemaakt, maar de op de order gemaakte kosten worden geboekt op het gekoppelde project of werkorder.

Om deze kosten inzichtelijk te maken is bij de Projecten (MPROJE), Subprojecten (MPRSUB) en Projectfasen (MPRFAS) de shortcut Ordermutaties bemand verhuur toegevoegd. Via de shortcut kun je inzoomen op de gemaakte kostenboekingen (ter ondersteuning van de gemaakte journaalposten).

De nieuwe shortcut is alleen zichtbaar als de nieuwe module voor Bemand Verhuur is geactiveerd. (Zie voor meer informatie het onderdeel Logistiek in deze release notes.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.01