Inzicht in herkomst funds bij projecten (NGO-module)

Vanuit het project (MPROJE) kun je via de shortcut Subsidie (Funds) vastleggen welke funds worden ingezet op een project. Vanaf deze versie kun je hierbij ook vastleggen uit welke offerte (proposal/donor contract) de funds afkomstig zijn. Op deze manier houd je bij de Offertes (Proposals/Donor contracts) (MOFFER) overzicht of alle door donors toegezegde funds ook daadwerkelijk worden besteed.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.13