Inzicht in de historie van verwerkte incassobestanden

Met de functie Informatie Automatische Incasso Onderweg (IAICOW) kunt u raadplegen welke posten in een niet-verwerkt incasso-opdracht zijn opgenomen. In deze browser is een filter op Verwerkt toegevoegd. Met het omzetten van dit filter kunt u voortaan ook de verwerkte incassoposten raadplegen. Dit geeft u meer inzicht in de historie van al verwerkte incassobestanden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18