Inzicht in besteding funds vanuit offerte (proposal/donor contracts) (NGO-module)

In de functie Offertes (Proposals/Donor contracts) (MOFFER) is de shortcut Toegewezen subsidie toegevoegd. Via deze shortcut kun je voortaan direct inzien aan welke projecten de subsidie/funding van deze offerte is toegekend. De nieuwe shortcut is zichtbaar als de NGO-module in je omgeving is geactiveerd. Op deze manier houd je overzicht of alle door donors toegezegde funds ook daadwerkelijk worden besteed.

Om in het vervolgscherm gegevens te kunnen tonen, moet bij de toekenning van funds aan een project dan natuurlijk wel wordt vastgelegd vanuit welke offerte de funding afkomstig is. (Zie ook onder Projecten verder in deze release notes.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.13