Invoer van Nmbrs-id’s verbeterd

AllSolutions biedt de mogelijkheid om het systeem te koppelen aan Nmbrs®. Nmbrs® is een online HR- en salarissysteem, waarmee vrijwel alle branches kunnen worden bediend. De koppeling bestaat op dit moment uit twee onderdelen:

  1. Exporteren medewerkergegevens vanuit AllSolutions naar Nmbrs®
  2. Importeren loonstroken vanuit Nmbrs® in AllSolutions (in pdf-formaat).

Ten behoeve van de koppeling wordt op diverse plekken in het systeem een Nmbrs-id vastgelegd. Het gaat dan om de functies Medewerkers (MPERSO), Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF), Subafdelingen (MSUBAF) en Functiecodes (MFUNKT).

In deze versie is de vastlegging van de Nmbrs-id’s makkelijker geworden. U wordt bij de invoer geholpen doordat er rechtstreeks informatie vanuit Nmbrs® wordt opgehaald. De mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, worden in de vorm van een combobox of infobrowser getoond, waarbij u deze voortaan alleen nog maar hoeft te selecteren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.15