Interfaces: Nieuwe actie ‘Querydefinitie kopiëren’ toegevoegd

Via de functie Interfaces (MINTFA) beheert u de interfaces met AllSolutions. Via de shortcut Te exporteren querydefinities kunt u aangeven welke data u hierbij wilt selecteren. In deze browser is de actie Querydefinitie kopiëren toegevoegd, waarmee u de querydefinitie inclusief de te exporteren velden kunt kopiëren naar een nieuwe definitie. Hiermee kunt u versneld vergelijkbare interfaces aanmaken door een gehele interface inclusief alle onderliggende records te kopiëren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04