Interface aangepast t.b.v. SEPA

De interface met Trajectplanner is aangepast in verband met SEPA. De volgende gegevens worden nu automatisch ingelezen vanuit Trajectplanner: ‘IBAN’, ‘BIC’, ‘Naam rekeninghouder’, ‘Incassant-id’, ‘Machtigingskenmerk’ en ‘Datum afgifte machtiging’. Het is mogelijk om deze geïmporteerde gegevens te raadplegen en onderhouden met de functie Factuurregels Trajectplanner (MFCTTP). Op basis van deze informatie zal automatisch een incassomachtiging bij de debiteur worden aangemaakt. Bij deze incassomachtiging zal het (externe) machtigingsnummer (uit Trajectplanner) worden vastgelegd.

Nota bene: bovenstaande gegevens worden alleen door de nieuwste versie van Trajectplanner aangeleverd. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.02