Integriteitcontrole SEPA-bestanden

In de functie Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) is onder de groep ‘Automatische betalingen – SEPA’ het veld ‘Methode hashberekening betaalbestand’ toegevoegd. Hiermee kunt u instellen welke methode uw bank hanteert voor het berekenen van de hashwaarde (MD5 of SHA-1). De berekende hashwaarde wordt vanaf dat moment bij de betaalbaarstellingen (MBSTAB) in AllSolutions opgeslagen, zodra u het betaalbestand hebt gegenereerd. Bij de upgrade worden de velden Methode hashberekening incasso-opdracht en Berekende hashwaarde automatisch toegevoegd aan het overzicht. U kunt deze naar keuze zelf aan de weergave(n) toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.10