Integriteitcontrole SEPA-bestanden

In tegenstelling tot CLIEOP beschikt de SEPA standaard niet over een mogelijkheid om de integriteit van de betaal- en incassobestanden te kunnen bewaken gedurende het maken en versturen. De SEPA-bestanden bevatten geen integriteitkenmerk. De BNG Bank heeft gezocht naar een alternatieve manier om de bestanden te controleren op integriteit. Er is gekozen voor een zogenaamde hash-controle. Op basis van twee verschillende technieken (SHA1 en MD5) wordt voor het aangeleverde opdrachtbestand een controlegetal (of hashwaarde) berekend.

AllSolutions drukt ter controle de SHA1-hashwaarde en MD5-hashwaarde af in de volgende functies:

  • Aanmaken Betaalbestand (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (VBGDSK)
  • Aanmaken Betaalbestand Declaraties (VDSKDC)
  • Aanmaken Incassobestand (VAIDSK)

Wanneer uw bank dit ondersteunt, wordt bij het inlezen van het opdrachtbestand in uw bankpakket een controlegetal berekend. Deze kunt u vergelijken met de waarde in het verwerkingsverslag. Op deze manier kunt u controleren dat het bestand niet is gewijzigd tussen het moment van het genereren en het moment van inlezen in uw bankpakket.

De verwachting is dat in de toekomst meer banken deze hash-controle zullen toevoegen bij het inlezen van betaal- en incasso-opdrachten. In verband hiermee hebben we deze functionaliteit in AllSolutions uitgebreid. In de functie Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) zijn onder de groep ‘Automatische betalingen – SEPA’ en onder de groep ‘Automatische incasso – SEPA’ de velden ‘Methode hashberekening betaalopdrachten’ en ‘Methode hashberekening incasso-opdrachten’ toegevoegd. Hiermee kunt u instellen welke methode uw bank hanteert voor het berekenen van de hashwaarde (MD5 of SHA-1). De berekende hashwaarde wordt vanaf dat moment ook bij de betaalbaarstellingen en incasseerbaarstellingen in AllSolutions opgeslagen, zodra u het betaalbestand/incassobestand hebt gegenereerd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.10