Instellingen voor bewaartermijn documentgegevens geoptimaliseerd

Om ervoor te zorgen dat je omgeving goed presteert, worden een aantal instellingen voor de bewaartermijnen van documentgegevens in je omgeving geoptimaliseerd. Bij de formulieren (MFORMC) waarmee documenten definitief worden afgedrukt, wordt een standaard bewaartermijn van 12 maanden ingesteld voor het bewaren van documentgegevens. Het gaat dan om de documensets, de documentrecords en de kop- en regelvelden. Met andere woorden, de tijdelijke gegevens waarmee de documenten worden opgebouwd. Het gaat dus NIET om de afgedrukte documenten zelf. Heb je overigens bij de formulieren een kortere bewaartermijn ingesteld, dan wordt deze termijn aangehouden.

Daarnaast wordt bij alle formulieren waarmee conceptdocumenten zoals bijvoorbeeld conceptfacturen of verzendetiketten, worden afgedrukt, een standaard bewaartermijn van 1 maand ingesteld. Dit omdat het hier gaat om documenten die maar korte tijd relevant zijn. Wil je zelf voor bepaalde formulieren een langere bewaartermijn aanhouden? Neem dan vóór de upgrade van je productieomgeving contact met ons op via upgrades@allsolutions.nl.

De optimalisatie zorgt ervoor dat de database van je omgeving niet onnodig groot wordt. Hierdoor kunnen upgrades sneller worden uitgevoerd en is je omgeving korter uit de lucht.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.01