Instellingen formulier per ordertype

Met de functie Orders (MORDER) kunt u, afhankelijk van geactiveerde modules en parameters, diverse type orders beheren. In deze versie is het mogelijk gemaakt om het formulier met ordergegevens per type order te voorzien van instellingen. U kunt nu dus bijvoorbeeld het formulier voor een (verkoop)order een andere instelling geven als het formulier voor een verhuurorder.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.07