Instelling op status toegevoegd bij alerts voor Dossiers/Hulpvragen

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en via e-mail) ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

Bij diverse alerts voor de Dossiers en Hulpvragen is de instelling ‘Vanaf – t/m welke status tellen’ toegevoegd. Met deze instelling kunt u voortaan specifieker aangeven welke gegevens u wilt laten intellen. Dit geeft u meer flexibiliteit in het gebruik van deze alerts:

  • Hulpvragen die de uiterste afhandeldatum gaan overschrijden (md010)
  • Hulpvragen in behandeling van opgezegde leden (md040)
  • Lopende dossierbehandelingen van opgezegde leden (md060)
  • Dossierbehandelingen met rappeldatum overschreden (md070)
  • Dossierbehandelingen waarvoor griffiegeld niet is betaald (md100)

(Bij de alert Hulpvragen in behandeling bij medewerker naar status – md030 was deze optie al aanwezig.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.08