Inrichting ‘Aanmelden nieuwe gebruiker’ verplaatst naar ‘Websites’

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kunt u instellen of u niet-gebruikers op het inlogscherm van uw omgeving de mogelijkheid wilt bieden zich automatisch aan te melden als een nieuwe gebruiker. Met deze optie kunt u bijvoorbeeld klanten of medewerkers toegang tot het systeem geven, zonder dat ze van tevoren als gebruiker in het systeem zijn aangemaakt. (Voorwaarde is wel dat de aanmelder als relatie aanwezig is in de database.)

In deze versie kunt u in de Parameters AllSolutions nog steeds aangeven of u in uw omgeving van deze optie gebruik wilt maken. De velden waarmee u het Gebruikersprofiel voor nieuwe gebruiker en Bedrijf/afdeling voor nieuwe gebruiker inricht, zijn echter verplaatst naar het nieuwe onderdeel Aanmelden nieuwe gebruiker in de functie Websites (MWPSTS). Op deze manier kunt u voortaan per website/portal inrichten welk gebruikersprofiel en bedrijf/afdeling u aan een nieuwe gebruiker wilt toekennen. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.06