Inkooporders: Veld ‘Inkoper’ niet meer automatisch gevuld

In de functie Inkooporders (MIKORD) wordt het veld Inkoper voortaan niet meer automatisch gevuld als bij de crediteurstamgegevens geen inkoper is ingevuld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.07