Inkoopfactuurverdeling

Vanuit de functies Inkoopfacturen (MINFKT) en Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) kunt u via de shortcut Inkoopfactuurverdeling een inkoopfactuur doorboeken in de administratie. In dit formulier is het veld ‘Verplichtingsgegevens automatisch bepalen bij opslaan’ toegevoegd. Wanneer u werkt met verplichtingen kunt u hiermee automatisch de gerelateerde velden op de achtergrond laten invullen. Het betreft de velden: ‘Afdeling’, ‘Grootboekrekening’, ‘Kostendrager’ en ‘Bedrag’.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.10