Inkoopfactuur afkeuren voor betaling

Inkoopfacturen waarbij een autorisatieroute van toepassing is, worden ter beoordeling aan de betrokkenen aangeboden in de functie Fiatteren Inkoopfacturen per Medewerker (MFIFMW). Wanneer alle personen uit de autorisatieroute met de actie (De)fiatteren de inkoopfactuur goedgekeurd hebben, zal de bijbehorende openstaande post automatisch worden gedeblokkeerd voor betaling.

Het is voor personen uit de autorisatieroute mogelijk om inkoopfacturen af te keuren voor betaling (bijvoorbeeld wanneer er nog niet geleverd is). Hiervoor kan de actie Afkeuren in de browser worden gebruikt. Bij het afkeuren kan een opmerking vastgelegd worden en desgewenst kan er automatisch een signaleringsmail over de afkeuring naar een andere medewerker worden verzonden.

Het proces met betrekking tot het afkeuren van inkoopfacturen is in deze versie verbeterd. Zo is het mogelijk gemaakt dat meerdere personen uit de autorisatieroute een inkoopfactuur gelijktijdig kunnen afkeuren. De opmerking met betrekking tot het afkeuren wordt nu ook per persoon vastgelegd en is te raadplegen in de browser met de Autorisatieroute.

Op het moment dat de opmerking ten aanzien van de afkeuring is afgehandeld, is het mogelijk om in de browser met de Autorisatieroute de inkoopfactuur opnieuw ter fiattering aan te bieden (met de gelijknamige actie). De inkoopfactuur verschijnt dan bij de fiatteerder automatisch weer in de te fiatteren lijst, waarbij de opmerking ten aanzien van het afkeuring bewaard blijft. Hierdoor is voor deze persoon eenvoudig te controleren of zijn eerdere opmerking goed is afgehandeld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.03