Initiële waarde instellen in dynamische comboboxen

Bepaalde formulieren in AllSolutions zijn bedoeld om op te nemen in de publieke website of het extranet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Aanmeldingsformulier Leden (MNWLID) of het formulier voor het inschrijven op een cursus (MCURON). Deze formulieren moet je gemakkelijk kunnen invullen zonder hiervoor enige kennis van de werking van AllSolutions nodig is. Daarom is het gebruik van infobrowsers in deze formulieren niet beschikbaar. In plaats daarvan zijn dynamische comboboxen opgenomen in deze formulieren. De items in deze comboboxen komen uit de achterliggende algemene tabel.

Vanaf deze versie is het mogelijk om dit soort dynamische comboboxen een initiële waarde te geven via de instellingen van het formulier.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.11