Informatiebrowser mutaties mutatielogging

Met de actie Mutatielogging instellen bij ‘Applicatiebeheer’ (aan de rechterkant) kunt u in een browser de mutatielogging activeren. Alle mutaties die in de betreffende periode met deze browser worden doorgevoerd, worden dan automatisch gelogd. Het gaat dan onder andere om het wijzigen, aanmaken en verwijderen van gegevens. Zodra de mutatielogging in een browser is geactiveerd, kunt u via de actie Mutaties tonen de mutaties in detail raadplegen. Of een gebruiker de mutatielogging mag instellen en raadplegen, is afhankelijk van een gebruikersinstelling.

Met de nieuwe functie Informatie Mutaties Mutatielogging (IMUTLG) kunt u nu de mutaties raadplegen voor alle browsers waarin de mutatielogging is geactiveerd. Voorheen was deze informatie alleen via de browser zelf toegankelijk. De nieuwe browser kunt u eventueel ook gebruiken voor grafische rapportages.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.07