Indeling ‘Parameters AllSolutions’ aangepast

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) is de indeling van de verschillende onderdelen en velden verbeterd. Onderdelen zijn hernoemd en velden zijn verplaatst om de instellingen logischer te groeperen (en gemakkelijker terug te vinden). 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.11