Incassomachtigingen automatisch aanmaken

Incassomachtigingen van debiteuren worden automatisch aangemaakt in AllSolutions totdat u over gaat op verwerking via SEPA. Vanaf dat moment moet u de incassomachtigingen zelf actief gaan beheren.

Vanaf deze versie kunnen ook machtigingen voor SEPA incasso’s weer automatisch worden aangemaakt. Dit regelt u in via de Parameters Debiteuren (MDBPAR). Hier zijn onder het kopje ‘Automatische incasso’ drie nieuwe velden toegevoegd:

 • ‘Automatisch aanmaken incassomachtigingen’

  Hiermee geeft u per bedrijf aan of u incassomachtigingen automatisch wilt laten aanmaken in AllSolutions.

 • ‘Automatisch aanmaken incassomachtigingen toestaan vanuit ander bedrijf/afdeling’

  U kunt centraal debiteurengegevens vastleggen voor meerdere bedrijven/afdelingen. Met dit veld geeft u per bedrijf aan of er ook automatisch een incassomachtiging aangemaakt moet worden, wanneer er in een ander bedrijf voor een debiteur automatisch een incassomachtiging wordt aangemaakt. In alle bedrijven/afdelingen waar deze indicatie ‘aan’ staat, wordt er dan automatisch een doorlopende machtiging aangemaakt.
  Dit veld kunt u alleen ‘aan’ zetten wanneer u ook het veld ‘Incassomachtigingen automatisch aanmaken’ heeft aangevinkt en de aan te maken machtiging (onderstaand veld) het type ‘Doorlopend’ heeft.

 • ‘Basistype incassomachtiging’

  Hier geeft u het basistype van een nieuw aangemaakte incassomachtiging aan. U kunt hierbij kiezen uit:

  • Standaard Europees – Eenmalig
  • Standaard Europees – Doorlopend
  • Zakelijk (Business-to-Business) Europees – Doorlopend

  Zolang een machtiging nog niet is gebruikt voor incasso-opdrachten, kunt u het type bij iedere individuele machtiging nog wijzigen.

Belangrijk:

Heeft u bij een of meerdere banken een SEPA-aanlevercode voor incasso-opdrachten ingesteld? Dan gaat AllSolutions er vanuit dat uw administratie over is op SEPA-verwerking. Nieuwe machtigingen worden dan ook automatisch aangemaakt met de status ‘inactief’. Pas na het invullen van de ‘datum effectief’ (op basis van het door de debiteur ondertekende machtigingsformulier) krijgt de machtiging de status ‘actief’. Eerder kunnen incassoposten op basis van deze machtigingen wel op een incassoadvies voorkomen. U kunt deze posten echter pas in het incassobestand opnemen wanneer de machtiging de status ‘actief’ heeft.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05