In ‘Strokenplanning Configuraties’ gemakkelijk wisselen van aantal getoonde dagen

Het is handig om in de Strokenplanning Configuraties (MSTRPL) gemakkelijk het aantal getoonde dagen te kunnen wisselen. Daarom is in de Parameters Strokenplanning (MSPPAR) het onderdeel Snel schakelen naar toegevoegd. In dit onderdeel kun je extra acties (maximaal 3) instellen waarmee je snel kunt schakelen tussen het aantal dagen dat wordt getoond. Bijvoorbeeld als in deze velden ‘1’, ‘2’ en ‘3’ wordt ingesteld, kun je in de browser van de strokenplanning de volgende acties gebruiken: 1 dag tonen, 2 dagen tonen en 3 dagen tonen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.04