Importeren e-mails vanuit functie Mijn E-mails

In de functie Mijn E-mails (MYMAIL) is de actie E-mails importeren toegevoegd. Hiermee kunt u vanuit deze functie de e-mails uit de importlocatie(s) importeren. Dit komt overeen met het uitvoeren van de functie Importeren E-mails (VEMAIL). Deze actie is overigens alleen aanwezig wanneer in uw omgeving Importlocaties E-mail Integratie (MILEML) zijn gedefinieerd.

Dit geeft u de mogelijkheid om de geïmporteerde e-mailberichten ook aan andere entiteiten te koppelen naast de functies waarvoor importlocaties aanwezig zijn.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.21