Hyperlinks toegevoegd voor ‘Logistieke orders’

In deze versie is de hyperlinkfunctionaliteit toegevoegd aan de functie Orders (MORDER). Vanuit alle overzichten waarin een logistieke order (vk01) is opgenomen, kun je voortaan via een hyperlink snel en gemakkelijk naar het overzicht van die order navigeren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.10