Hulpvragen en dossierbehandelingen

Om de individuele belangenbehartiging van leden (relaties) beter te kunnen ondersteunen, zijn er binnen de submodule Dossiers diverse uitbreidingen doorgevoerd. Met de nieuwe functie Hulpvragen (MHULPV) is het mogelijk om de hulpvragen van leden (relaties) te registreren, te onderhouden en de afhandeling hiervan te bewaken. Het is hierbij mogelijk om documenten en notities (prikbord) bij de hulpvraag vast te leggen.

Een hulpvraag kan leiden tot een verdere behandeling. In dat geval wordt een behandelwijze opgesteld, en na fiattering hiervan wordt de behandeling daadwerkelijk opgestart. Met de functies Dossiers (MDOSSI) en Dossierbehandelingen (MDOBEH) kunnen de behandelingen worden onderhouden en bewaakt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.02