Herkenbaarheid van ingelezen journaalposten verbeterd

Voor de herkenbaarheid van ingelezen journaalposten is in de tabel voor Grootboek Historische Mutaties Gespecificeerd (gb71) het veld Afkomstig uit interface (gb71.grb-interface) toegevoegd. In dit veld wordt automatisch geregistreerd of een grootboekmutatie via de Interface Grootboek is ontstaan. Dit maakt het ook mogelijk om op een later moment specifiek op deze mutaties te kunnen filteren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.07