Grootboekinterface: Importeren doorbelasting naar projecten/werkorders mogelijk

Met de functie Inlezen interface Grootboek (VASCII) kunt u grootboekmutaties (journaalposten) importeren. In deze versie is het mogelijk om ook de doorbelasting van kosten op projecten en/of werkorders te importeren. Hiervoor is het sjabloon aangepast en zijn extra kolommen in het importsjabloon toegevoegd.

In de kolom Bestemming (gi75.bestemming) geeft u voortaan per mutatie aan of u deze wilt inlezen in het Grootboek (G), op een Project (P) of op een Werkorder (W). In de kolom Nummer (gi75.nummer) vult u vervolgens het nummer van de gewenste grootboekrekening, het project of de werkorder in. De kolom Grootboekrekening (gi75.gbnr) is hiermee komen te vervallen. Wanneer u mutaties wilt inlezen op projecten vult u ook de kolommen Subprojectnummer, Projectfasenummer en de Kostencomponentcode.

De geïmporteerde gegevens kunt u inzien en controleren met de functie Informatie Interface Grootboek (IASCII). Hierna verwerkt u de boekingen met de functie Verwerken Interface Grootboek (VEXTVE). Hierbij worden overigens dezelfde controles uitgevoerd als bij boekingen die handmatig worden ingevoerd en verwerkt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17