Grootboekbudgetten inlezen uitgebreid

Met de functie Inlezen Interface Budgetten (VINBIN) kun je (grootboek)budgetten en latest estimate-gegevens importeren. Vanaf deze versie is het mogelijk om ook budgetten in te lezen wanneer er al budgetgegevens aanwezig zijn.

De geïmporteerde gegevens kun je inzien en controleren met de functie Informatie Interface Budgetten (IBIFIN). Hierna zet je de budgetgegevens door in AllSolutions met de functie Verwerken Interface Budgetten (VFIBIN).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.12