Gewijzigde structuur MT940/MT942 ING-bank

Medio 2014 wijzigt de ING-bank op een aantal punten het formaat van het elektronisch bankafschrift (formaat MT940/MT942). In verband hiermee is in deze versie de functionaliteit voor het inlezen van de elektronische bankafschriften aangepast.

De ING-bank gaat nieuwe, internationaal gestandaardiseerde SWIFT-coderingen hanteren voor de verschillende transactietypes. Voorbeelden:

  • Waar voorheen voor het type ‘Overschrijving’ de code “NNOV” werd gebruikt, wordt dit “NTRF”.
  • Een stornering op een incassopost had voorheen de code “NNDV”. Deze wijzigt in “NRTI”.
  • Een incassotransactie krijgt in het nieuwe bestandsformaat de transactiecode “NDDT”.

Naast de nieuwe transactiecodes verstrekt de ING-bank ook specifieke ING-transactiecodes, die binnen AllSolutions10 worden toegevoegd aan de huidige subtransactiecodes. Voorbeeld van de nieuwe transactiecode voor de stornering van een incassopost:

  • Transactiecode = “NRTI” (stornering)
  • Subtransactiecode = “MS03 01315”
  • (“MS03” = Storneringsreden niet gespecificeerd, 01315 = SEPA Direct Debit Core Refund).

Werkt u met automatische incasso’s in combinatie met het inlezen van elektronische bankafschriften van de ING-bank? Dan is het nodig om de nieuwe coderingen en subcoderingen in AllSolutions toe te voegen. Hiertoe vult u in de functie Banken (MBNKST) de gedefinieerde transactiecodes bij de velden ‘Transactiecode(s) voor automatische koppeling incassoposten’ en ‘Transactiecode(s) voor automatische koppeling gestorneerde debiteurenincasso’s’ aan met de nieuwe coderingen en subcoderingen:

We raden u aan om voorlopig ook de bestaande coderingen te laten bestaan, zodat het huidige MT940/MT942 bestandsformaat van de ING ondersteunt blijft. Raadpleeg de helptekst bij deze velden voor meer informatie en uitleg. Specifieke informatie over alle gehanteerde coderingen kunt u, als dit nodig is, opvragen bij uw ING-bank.

Omdat de subtransactiecode een belangrijk gegeven is (of kan zijn) voor het automatisch koppelen van storneringen, wordt deze nu standaard (naast de transactiecode) op het verslag van het inlezen van elektronische bankafschriften afgedrukt. Ook is de subtransactiecode toegevoegd in de browsers met transactieregels.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.11