Gereedheidspercentage automatisch bepalen op basis van totale kosten

In deze versie zijn de mogelijkheden uitgebreid om het gereedheidspercentage van projecten, subprojecten of projectfasen automatisch te laten bepalen. Eerder was het alleen mogelijk om het gereedheidspercentage te laten bepalen op basis van de verwerkte verantwoorde uren. Vanaf deze versie is het ook mogelijk om dit te doen op basis van de totale kosten, al dan niet met historische bepaling.

In verband hiermee is in de Parameters Projecten (MPRPAR) het veld Gereedheidspercentage automatisch bepalen gewijzigd van een checkbox naar combobox met de volgende vier opties:

  • Nee: Het gereedheidspercentage wordt per (sub)project en projectfase handmatig ingevoerd.
  • Ja – o.b.v. uren (werking tot nu toe): Hierbij wordt het verwerkte aantal verantwoorde uren (functie Verwerken Urenverantwoordingen – VURMUT) afgezet tegen het voorgecalculeerde aantal uren van het (sub)project dan wel de projectfase (binnen de functie Projecten – MPROJE). Let op: Wanneer er eventueel wijzigingen worden aangebracht in ofwel het verwerkte aantal verantwoorde uren, ofwel het voorgecalculeerde aantal uren, wordt het gereedheidspercentage automatisch bijgewerkt.
  • Ja – o.b.v. totale kosten (nieuw): Hierbij worden de verwerkte kosten afgezet tegen de voorgecalculeerde kosten van het (sub)project dan wel de projectfase (binnen de functie Projecten – MPROJE). Let op: Wanneer er eventueel wijzigingen worden aangebracht in ofwel de verwerkte kosten, ofwel de voorgecalculeerde kosten, wordt het gereedheidspercentage automatisch bijgewerkt.
  • Ja – o.b.v. totale kosten met historische bepaling (nieuw): idem als ‘Ja – o.b.v. totale kosten’, maar nu met de optie om bij het genereren van facturen een peiljaar/-periode in te geven die als referentie dienen voor de klaar te zetten factureringsregels. Hiervoor is het nodig om bij de factureringsregels een gereedheidspercentage in te voeren. Wordt in de peiljaar/-periode op basis van de tot dan toe gerealiseerde kosten een bepaald gereedheidspercentage bereikt, dan worden de betreffende factureringsregels in de factuur meegenomen.

Met de functie Intellen Gereedheidspercentage Projecten (VPRPRC) kun je de gereedheidspercentages automatisch opnieuw laten bepalen. Dit is nodig wanneer je de instelling in de parameters wijzigt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.12