Geplande activiteiten opnemen in weekstaten uitgebreid

In de (Eigen) Weekstaten (MURREG/MUREIG) kan het systeem automatisch urenregels klaarzetten vanuit de planning. Vanaf deze versie kun je ook hiervan gebruik maken als in de planning niet is gekozen voor maand- of weekverdeling. (In de Parameters Capaciteitsplanning (MKPPAR) staat het veld Verdelingsniveau ingesteld op ‘Geen verdeling’.) 

Het systeem kijkt hierbij naar de geplande periode voor het aanmaken van urenregels in de weekstaat. Voor planningsregels waarbij de week in de planningsperiode valt, worden dan automatisch urenregels in de weekstaat aangemaakt.

Voorwaarde is wel dat in de Parameters Capaciteitsplanning (MKPPAR) het veld Urenregels genereren op basis van geplande activiteiten (kp90.budget-opn) de waarde Zonder aantal uur heeft (in het onderdeel Urenverantwoording). Op deze manier kunnen gebruikers sneller en gemakkelijker hun weekstaten invullen en indienen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.01