Geïmporteerde e-mails automatisch aan relatie koppelen op basis van koppelcriteria

Met de verwerkingsfunctie Importeren E-mails (VEMAIL) kunt u e-mails importeren, waarbij u de berichten automatisch kunt laten koppelen aan een relatie/contactpersoon, een dossier, een hulpvraag (module CRM) of een configuratie (module Service). Bij de meeste entiteiten is het mogelijk om het automatisch koppelen te laten gebeuren op basis van de koppelcriteria die zijn vastgelegd bij de bijbehorende Importlocatie (MILEML). Bij de entiteit Relatie was dit nog niet mogelijk en is dit in deze versie toegevoegd.

Vanuit de importlocatie voor ‘Relaties’ kunt u via de shortcut Koppelcriteria zelf de termen vastleggen waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, bijvoorbeeld ‘relatienummer’ of ‘relnr’. In het onderwerp van het te koppelen e-mailbericht neemt u dit woord op, gevolgd door het complete relatienummer (inclusief eventuele voorloopnullen). Bij het importeren herkent AllSolutions het koppelwoord en brengt op basis van het daarachter opgenomen relatienummer de koppeling automatisch tot stand.

Wanneer u koppelcriteria heeft ingevoerd, probeert AllSolutions altijd eerst om op basis hiervan het e-mailbericht aan de relatie te koppelen. Wanneer dit niet lukt, wordt daarna geprobeerd om op basis van het e-mailadres te koppelen met de relatie/contactpersoon. Mocht dit ook niet gelukt zijn, dan kunt u vanuit de functie E-mails (MEMAIL) alsnog het e-mailbericht handmatig koppelen aan de gewenste relatie.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.12