Gegevensexport vanuit een browser verbeterd

Het komt in de praktijk wel eens voor dat bij een export van een browser het Excel-bestand niet kan worden geopend. Dit wordt soms veroorzaakt doordat in numerieke velden alfanumerieke tekens zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld een vraagteken.

In deze versie is de werking van de export verbeterd. Als er in een kolom per abuis een alfanumeriek teken is gebruikt in plaats van numeriek, dan wordt in het Excel-bestand het veldtype voortaan automatisch omgezet naar ’tekst’.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.06