Gegevens van vrije velden afdrukken op personeelskaart

Met de functie Afdrukken Personeelskaart (PPERSO) kun je een overzicht printen van de medewerkersgegevens. Vanaf deze versie kun je ook de gegevens van vrije velden die je bij de medewerkers (MPERSO) en aanverwante tabellen (zoals bijvoorbeeld Trainingen of Opleidingen) hebt gedefinieerd, in het sjabloon van de personeelskaart opnemen. Wanneer je een vrij veld in dit sjabloon opneemt, heeft deze hier de volgende opbouw:

  • vrijveld-xx00-99

Hierbij staat ‘xx00’ voor de tabel/entiteit waaruit het document wordt gegenereerd en op de plek van ‘99’ vul je het volgnummer in van het vrije veld in het formulier.

Vrije velden van het type ‘datum’ kun je ook in het ‘lange formaat’ (bijvoorbeeld ’31 januari 2018’) in het document laten afdrukken. Hiervoor neem je het vrije veld met de toevoeging ‘datumlang’ op in het sjabloon: vrijveld-xx00-99-datumlang.

Daarnaast kun je nu ook aansturen dat de omschrijving van een vrij veld in een document wordt afgedrukt (mits bij het vrije veld de gegevens van het infoprogramma zijn ingevuld). Hiervoor neem je het vrije veld met de toevoeging ‘oms’ op in het sjabloon: vrijveld-xx00-99-oms. En voor de tekst van een editor-veld gebruik je de code vrijveld-xx00-editor-99.

Goed om te weten: De gegevens uit de hoofdtabel (Medewerkers – ab02) kun je opnemen in de kopvelden van het sjabloon. Hierbij plaats je de code AIS vóór de veldnaam! De gegevens uit de aanverwante ap-tabellen (zoals bijvoorbeeld Opleidingen – ap04) neem je op in de regels van het sjabloon (zonder AIS). De consultant kan je hierbij eventueel ondersteunen.

Tip! Wanneer je vanuit de acceptatieomgeving een relatiekaart als test print, kun je via de functie Formulieren (MFORMC) > formuliercode ‘prkt’ > shortcut Documentsets > shortcut Documenten bij het geprinte document inzien welke gegevens in de Kopvelden en welke in de Regels worden afgedrukt (via de gelijknamige shortcuts).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.04