Gebruikers autoriseren voor het starten van de profielpagina en een extra sessie

In de functies Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersprofielen (MGBPRF) is in het onderdeel Beschikbare functionaliteit de velden Extra sessie kunnen starten en Profielpagina kunnen starten toegevoegd. Met deze velden kun je voortaan zelf aangeven of gebruikers over deze opties mogen beschikken. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om deze opties wel aan interne gebruikers aan te bieden, maar niet voor externe gebruikers beschikbaar te stellen. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.11