Gebruik van speciale tekens in matchregels voor Elektronische Bankafschriften mogelijk

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) kunnen transactieregels op basis van Matchregels (MMATCH) automatisch worden gekoppeld aan memoriaal journaalpostregels. Het gaat dan om transactieregels die geen betrekking hebben op een inkoop- of verkoopfactuur. In de matchregels kunt u aangeven op welke grootboekrekening u de transactie wilt laten boeken, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

In deze versie is de invoer van de trefwoorden bij een matchregel uitgebreid, zodat u nu ook trefwoorden met speciale tekens (zoals streepjes) kunt vastleggen. Op deze manier kunt u beter aangeven wanneer een bepaalde matchregel van toepassing is en kunnen meer transactieregels specifieker automatisch worden gematched door het systeem.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.23