Gebruik van decimalen (veld ‘Aantal’) in handmatige factuurregels mogelijk

Bij de Handmatige facturen (MHDFKT) en de Standaardfacturen (MHDFKS) is het voortaan mogelijk om bij het veld Aantal (in de factuurregels) decimalen te gebruiken. Bij gebruik van factuurcodes is dit overigens niet mogelijk omdat de gegevens dan centraal vanuit de factuurcode worden aangestuurd. (De eenheidscode die is vastgelegd bij de factuurcode, bepaalt of, en zo ja, hoeveel decimalen er gebruikt mogen worden.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.05