Functie ‘Verwerken Wijzigingen Verkoopteam’ vervallen

In deze versie is de functie Verwerken Wijzigingen Verkoopteam (VWYVER) komen te vervallen. Deze verwerkingsfunctie bleek achterhaald. In plaats hiervan kunt u voortaan de functie Verwerken Wijziging Accountmanager (VWYACC) gebruiken die in versie 10.0.18 aan AllSolutions is toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.02